All for Joomla All for Webmasters

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH
POLSKIEGO ZRZESZENIA
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ W KATOWICACH

 

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje w cyklu weekendowym

W CZTERECH SESJACH ( PIĄTEK od 16ᴼᴼ- 20ᴼᴼ,  SOBOTA, NIEDZIELA od 8ᴼᴼ- 16ᴼᴼ)
W DNIACH 27-29 MARZEC  3-5, 17-19, 24-25 KWIECIEŃ 2020 r.

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE

DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach :

INSTALACYJNEJ   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
I INNYCH W TYM: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Uczestnicy w ramach kosztu kursu 1.800 PLN ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN)
otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje w cyklu weekendowym

W DWÓCH SESJACH ( CZWARTEK, PIĄTEK OD 1600- 2100,
SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1800)  
W DNIACH  07 - 10  oraz 14-17 MAJA  2020r.

WARSZTATY BRANŻOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO
EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności INSTALACYJNEJ w wymiarze czasowym 58 godzin
:

   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Koszt uczestnictwa:
- dla osób biorących udział w Kursie przygotowawczym do egzaminu  -  600,00 zł
- dla pozostałych osób   - 900,00 zł

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1600
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WARSZTATY BRANŻOWE-INSTALACJE I SIECI SANITARNE
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

5

centralne ogrzewanie

Michał Janota

07. 05.2020

16.00-21.00

5

wentylacja - klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

08. 05.2020

16.00-21.00

10

sieci wod-kan zewnętrzne

Florian Piechurski

09. 05.2020

08.00-18.00

10

wod-kan. wewnętrzne instalacje

Florian Piechurski

10. 05.2020

08.00-18.00

5

wentylacja - klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

14. 05.2020

16.00-21.00

5

wentylacja i klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

15. 05.2020

16.00-21.00

5

centralne ogrzewanie

Michał Janota

16. 05.2020

08.00-13.00

5

wentylacja - klimatyzacja

Zbigniew Trzeciakiewicz

16. 05.2020

13.00-18.00

8

instalacje i sieci gazowe

Florian Piechurski

17. 05.2020

08.00-16.00

 


SEMINARIA SZKOLENIOWE

1.

Organizator

PZITS o/Katowice

2.

Miejsce Szkolenia

Podgórna 4, Katowice

3.

Informacje,
zapisy na szkolenie seminaryjne

Biuro PZITS, strona www PZITS Katowice

4.

Koszty i warunki uczestnictwa

- dla członków ŚlOIIB – 30,00 zł/ osobę,

- dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,

- dla pozostałych uczestników – 130,00 zł/ osobę.

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

W przypadku seminariów wyjazdowych – dodatkowy koszt 20,00 zł/osobę na koszty dojazdu.

Kurs kosztorysowania, AutoCADA oraz kurs przygotowujący do przeprowadzenia kontroli okresowych -rozliczane wg odrębnych zasad – inf. w PZITS

 

WYKAZ SZKOLEŃ

Lp.

Termin

Temat

 

 

Luty

1.

21.02.2020

(piątek)

Godz. 10.00- 15.00

Projektowanie i realizacja sieci gazowych do 10 barów, w świetle obowiązujących przepisów, warunki techniczne, wymogi materiałowe.

Wykładowca: Henryk Kurek - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG - Oddział Katowice

2.

27.02.2020

(czwartek)

Godz. 10.00- 15.00

Rozwiązania konstrukcje studzienek kanalizacyjnych.

Wykładowca:

dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Przyczyny powstawania uszkodzeń oraz warunki zwiększania trwałości eksploatacyjnej.
System TVR T - elementy z tworzywa sztucznego do regulacji i montażu włazów i wpustów deszczowych.

Wskazówki do projektów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wykładowca: Mariusz Karski

3.

28.02.2020

(piątek)

Godz. 10.00- 15.00

 

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne

Kurs szkoleniowy na uprawnienia energetyczne na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Wykładowcy: Jan Strzoda, Michał Janota, Michał Samulski

 

 

Marzec

1.

11.03.2020

(środa)

Godz. 10.00- 15.00

Zasady projektowania i doboru urządzeń.
Pompy ciepła powietrzne.

Pompy ciepła gruntowe.
Niskotemperaturowe odbiorniki ciepła.

Wykładowca: Grzegorz Żbik

2.

16.03.2020

(poniedziałek)

Godz. 10.00- 15.00

Zestawy hydroforowe .  Pompownie przeciwpożarowe 2021 – zmiany w przepisach, wytyczne projektowania.

Wykładowca: Florian Piechurski, Albert Adamus

3.

18 -20.03.2020

(środa-piątek)

 Godz. 9.00- 16.00

Kosztorysowanie w programie NORMA – kurs dla początkujących
Metodologia oraz standardy kosztorysowania, wprowadzanie zakresu robót, przedmiarowanie, wyceny, sprawdzenie, drukowanie.

Podstawy dla branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

Wykładowca: Małgorzata Siemienowicz-Książek – PartnerSoft

4.

24.03.2020

(wtorek)

Godz. 10.00- 15.00

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska, Zbigniew Sochacki

5.

30.03.2020

(poniedziałek)

Godz. 10.00- 15.00

Renowacja sieci wod kan rękawami utwardzonymi.

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 

 

Kwiecień

1.

06.04.2020

(poniedziałek)

Godz. 10.00- 15.00

Sposoby odwadniania wykopów. Nowe rozwiązania w systemach zabezpieczania robót ziemnych.

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska, Marek Kopras.

2.

15.04.2020

(środa)

 Godz. 9.00- 15.00

Ogólna charakterystyka kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – instalacje wewnętrzne
Szczegółowe omówienie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz oceną instalacji pod względem wymagań technicznych, komfortu cieplnego i sezonowej sprawności całkowitej. Szkolenie przygotowujące instalatorów do przeprowadzenia okresowej, kompleksowej kontroli systemu ogrzewania w budynku. Zwracamy uwagę na dokładne omówienie kontroli kotłów w zakresie wyznaczania sprawności wg normy PN-EN 15378. Przedstawione metody i wzory obliczeniowe poszczególnych strat w procesie spalania.

Wykładowca: Michał Janota

3.

17.04.2020

(piątek)

Godz. 10.00- 15.00

Techniczne możliwości  pozyskania wody i odzysku ciepła

w instalacjach wod kan 

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

4.

20-21.04.2020

(poniedziałek-wtorek)

 Godz. 9.00- 16.00

Revit – MEP instalacje – kurs podstawowy
Interfejs programu, pierwszy projekt

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
System HVAC, WOD-KAN
Dokumentacja projektowa, detale, wymiarowanie
Współdzielenie pracy

Wykładowca: Licencjonowani trenerzy firmy CADSOFT

5.

23.04.2020

(czwartek)

Godz. 10.00- 15.00

Zasady wykonywania prób szczelności w instalacjach i sieciach wod kan  

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

 

 

Maj

1.

15.05.2020

(środa)

Oczyszczalnia GIGABLOK Katowice

Zwiedzanie oczyszczalni GIGABLOK

Efektywność procesu nitryfikacji jest jednym z ważniejszych parametrów w biologicznym oczyszczaniu ścieków.

Katowickie Wodociągi SA

2.

21.05.2020

(czwartek)

Godz. 10.00- 15.00

Wymagana infrastruktura i zasady projektowania sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP-y).

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

3.

29-30.05.2020

(piątek-sobota)

ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne,

55 - 040 Kobierzyce

 

15.05.2020r
Pompownie, separatory. Urządzenia przeciwzalewowe.
Dobór, projektowanie i eksploatacja

Szkolenie + wyjazd techniczny do zakładu produkcyjnego firmy Kessel w Biskupicach Podgórnych.

  1. Szkolenie – przegląd oferty produktowej Kessel: przepompownie, wpusty, separatory tłuszczów, ropopochodnych  +  zwiedzanie ekspozycji interaktywnej.
  2. Zwiedzenia Centrum Wiedzy o Wodzie HYDROPOLIS we Wrocławiu.

16.05.2020r
Zwiedzanie Wrocławia

Wykładowca: Zbigniew Sochacki – Kessel

 

 

Czerwiec

1.

03.06.2020

ZUW Goczałkowice

9.00-14.00

Zwiedzanie ZUW Goczałkowice
Linia technologiczna

Eksploatacja
Zwiedzanie zakładu
Zwiedzanie zapory na zbiorniku Goczałkowice

GPW Katowice

2.

08.06.2020

(poniedziałek)

Godz. 10.00- 15.00

Rozwiązania instancji w fontannach

Wykładowca: Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

3.

09.06.2020

(wtorek)

Godz. 10.00- 15.00

"Ekologiczna koncepcja odwodnieniowa dla terenów zurbanizowanych.
Atlas deszczowy PANDA - nowe możliwości symulacji hydraulicznych".

Wykładowca: Jacek Nalaskowski, Karol Mikołajewski

4.

Termin do uzgodnienia

Systemy wentylacji mechanicznej i pożarowej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, garażach.
Nietypowe rozwiązania klap przeciwpożarowych. Zmiany w przepisach, podstawy prawne, energooszczędność.

Wykładowca: Maciej Janicki

5.

Termin do uzgodnienia

Zagadnienia prawidłowego doboru i montażu izolacji na sieciach grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykładowca: Łukasz Brzozowski

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Media

 

 

 

 

 

Początek strony