All for Joomla All for Webmasters

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB - 24 listopada 2021

Ważnym punktem porządku obrad listopadowego posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB było przyjęcie prowizorium budżetowego na 2022 rok. Oprócz członków prezydium w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informacje o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, zatwierdzonych następnie uchwałą rady, a skarbnik Zenon Panicz informacje na temat środków finansowych Śląskiej OIIB. O działalności Prezydium Krajowej Rady PIIB poinformował w formie pisemnej zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska.

Propozycję prowizorium budżetowego omówił przewodniczący rady oraz skarbnik. Po wnikliwej dyskusji, dotyczącej kilku punktów prowizorium, zdecydowano o przyjęciu dokumentu stosowną uchwałą. Podjęto również uchwałę w sprawie organizacji przez ŚlOIIB konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin będący załącznikiem do uchwały. Organizacja konkursu wpisuje się w program współdziałania zawarty w porozumieniu o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską.

Następnie uczestnicy posiedzenia wysłuchali informacji o przebiegu zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB w szóstej kadencji. Do tej pory zebrania odbyły się w obwodach: Bielsko-Biała, Katowice I i II oraz Sosnowiec, gdzie wybrano odpowiednio: 33, 21, 30 i 27 delegatów. W sumarycznej liczbie 111 delegatów wybranych spośród członków ŚlOIIB z tych obwodów nowe osoby stanowią nieco ponad 30%.

Roman Karwowski omówił działania związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB. Oficjalne rozpoczęcie obchodów tego jubileuszu nastąpiło podczas XXIII Gali Budownictwa w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 19 listopada 2021, a najważniejszym wydarzeniem będzie gala i koncert w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR-u 26 marca 2022. Nadal trwa akcja pozyskiwania sponsorów jubileuszowych wydarzeń. Przewodniczący rady poinformował także o zaproponowanej naszej Izbie prezydencji w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, która będzie trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2022.

Kierownik Biura ŚlOIIB Włodzimierz Kulisz przedstawił cztery oferty uzyskane na zabudowę na dachu siedziby Izby instalacji fotowoltaicznej. O wyborze najkorzystniejszej z nich zdecyduje Komisja ds. zamówień, której przewodniczy Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego rady.

Na zakończenie przyjęto uchwałę w sprawie finansowania zawodów narciarskich organizowanych przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej, planowanych w lutym 2022.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Więcej w tej kategorii:

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony