All for Joomla All for Webmasters

Posiedzenie Rady ŚlOIIB 8.04.2021r.

8 kwietnia odbyło się w formie wideokonferencji drugie w 2021 roku posiedzenie Rady ŚlOIIB. Również tego dnia, w godzinach przedpołudniowych, miał miejsce w Częstochowie pogrzeb Edmunda (Maćka) Janica, którego żegnała liczna grupa koleżanek i kolegów z ŚlOIIB.

Przed rozpoczęciem obrad prowadzący posiedzenie przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski przypomniał postać zmarłego Kolegi, skarbnika ŚlOIIB, prosząc o uczczenie Jego pamięci chwilą ciszy.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 25 lutego 2021, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały Składów Orzekających Rady oraz uchwałę podjętą podczas posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB (18 marca br.) w sprawie dofinansowania i objęcia patronatem ŚlOIIB organizowanej przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo”, zatwierdzone następnie uchwałami rady. Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę dotyczącą korekty uchwały w sprawie zasad prenumeraty czasopism przez członków ŚlOIIB, w zakresie dot. wykazu czasopism, 2 uchwały w sprawie odznaczeń dla członków ŚlOIIB oraz uchwałę w sprawie dofinansowania zagranicznego wyjazdu dla członków ŚlOIIB.

Ewa Dworska przypomniała również o statystykach Krajowej Izby, obrazujących Śląską OIIB na tle pozostałych izb okręgowych; statystyki zostały przesłane członkom rady.

Zastępca skarbnika ŚlOIIB Zenon Panicz, pełniący aktualnie funkcję skarbnika ŚlOIIB, przekazał informacje o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wstępnych wynikach ekonomicznych Izby.

 

 

 

Opiekunowie poszczególnych obwodów wyborczych: nr 1 Bielsko-Biała, nr 2 Częstochowa, nr 3 Gliwice, nr 4 Katowice I, nr 5 Katowice II, nr 6 Rybniki nr 7 Sosnowiec poinformowali o przebiegu spotkań przedzjazdowych w swoich obwodach.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia XX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz uczestnictwa delegatów ŚlOIIB w zjeździe omówiła sekretarz rady. Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym od godz. 1100 19 kwietnia do godz. 1100 22 kwietnia 2021.

Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska poinformował o pracach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium, ponadto członkowie rady otrzymają te informacje w formie pisemnej.

Przygotowania do obchodów 20-lecia ŚlOIIB oraz organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB omówili Roman Karwowski oraz koordynator ODIB Józef Kluska – szczegółowe informacje dotyczące działań związanych z tymi wydarzeniami przekazywał przewodniczący rady podczas wszystkich spotkań przedzjazdowych z delegatami. R. Karwowski odniósł się również do wyników anonimowej ankiety, których analizą zajmują się członkowie prezydium rady – na zakończenie prac konkluzje zostaną opublikowane w Informatorze ŚlOIIB.

Podczas dyskusji podnoszono temat pomocy finansowej w nagłych wypadkach, organizacji jubileuszu 20-lecia i Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa, będących okazją do promocji naszego zawodu oraz samorządu zawodowego na Śląsku, przekazywania materiałów o udziale naszych członków w pracach na poziomie okręgowym oraz krajowym, które są dokumentowane w Kalendarium ŚlOIIB; budzący kontrowersje temat wyjazdów zagranicznych organizowanych przez zewnętrzne firmy będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia rady.

 

Tekst Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony