All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu częstochowskiego 7.04.2021 r.

Ostatnie z serii zdalnych spotkań przedzjazdowych, odbywających się w formie wideokonferencji, zorganizowano dla delegatów z Obwodu Wyborczego nr 2 w Częstochowie. Spośród aktualnej liczby 30 delegatów w spotkaniu wzięło udział 20 osób, zatem w tym obwodzie uzyskano najwyższą, prawie 70-procentową frekwencję.

Oprócz delegatów na zjazdy z obwodu częstochowskiego uczestnikami zebrania byli przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka i pracownik Biura ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski, zajmujący się obsługą techniczną, oraz redaktor naczelna Informatora ŚlOIIB Maria Świerczyńska. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego rady Waldemar Szleper, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie, który po przywitaniu zebranych poprosił przewodniczącego rady o zabranie głosu.

Roman Karwowski przypomniał postać zmarłego 29 marca 2021 Kolegi Edmunda Janica, skarbnika Śląskiej OIIB i delegata z obwodu częstochowskiego, którego niespodziewane odejście głęboko zasmuciło wszystkich którzy Go znali. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć 10 delegatów na zjazdy w V kadencji (lata 2018-2022) i 128 członków ŚlOIIB.

Odnosząc się do materiałów zjazdowych przewodniczący rady przypomniał działania, które mimo obostrzeń spowodowanych pandemią złożyły się na pozytywną ocenę minionego roku. Są to: zasługujący na uznanie prawie dwukrotnie większy udział członków ŚlOIIB w szkoleniach w porównaniu z rokiem 2019, głównie dzięki szkoleniom online prowadzonym przez wszystkie OIIB na portalu PIIB, zwiększona liczba członków odwiedzających ten portal oraz stronę internetową i Facebook ŚlOIIB, uproszczony i przyspieszony sposób przyznawania pomocy finansowej w czasie pandemii, podpisanie porozumień o współpracy ŚlOIIB z dwiema politechnikami na Śląsku i bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, uzyskanej w wyniku odwołania kilku zaplanowanych w 2020 roku wydarzeń gromadzących duże grupy uczestników, oraz części niewykorzystanej kwoty przeznaczonej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację i archiwizację w siedzibie Izby będzie przedmiotem uchwał podejmowanych podczas XX Zjazdu ŚlOIIB.

 

 

 

Zuzanna Królicka przekazała szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia XX Zjazdu ŚlOIIB w trybie zdalnym, za pośrednictwem portalu PIIB, w dniach 19-22 kwietnia 2021. Do wszystkich delegatów zostało już wysłane pocztą elektroniczną zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał oraz prośbą o potwierdzenie odbioru - zgodnie z regulaminem to potwierdzenie jest warunkiem prawomocności zjazdu; w razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem ŚlOIIB. Przypomniała także o wprowadzonym obowiązku uzyskania poparcia wniosku zjazdowego przez co najmniej 5 delegatów.

Nawiązując do planów na 2021 rok Roman Karwowski odniósł się do dwóch ważnych wydarzeń - jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB oraz Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa 25 września 2021, których przygotowaniem zajmują się powołane w tym celu zespoły. Korzystając z graficznej prezentacji omówił szczegółowy harmonogram działań związanych z obchodami jubileuszu wraz z przewidywanymi. Poinformował także o około 6-procentowym udziale członków ŚlOIIB w anonimowej ankiecie dotyczącej działalności ŚlOIIB.

Waldemar Szleper odnosząc się do działalności Placówki Trenowej ŚlOIIB w Częstochowie podkreślił, że działa ona zgodnie z planem i bez zakłóceń mimo obostrzeń spowodowanych pandemią oraz omówił szczegółowo plany związane z organizacją w częstochowskiej placówce Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa. Namawiał także do głosowania na wszystkie uchwały zjazdowe, w tym dodatkowe uchwały w sprawach niezwiększania składów trzech organów statutowych ŚlOIIB: Rady, OKK i OSD oraz w sprawie zatwierdzenia funduszu przeznaczonego na obchody 20-lecia ŚlOIIB.

W wielowątkowej dyskusji poruszano temat obchodów 20-lecia ŚlOIIB, jako okazji do promocji Izby w mediach, funkcjonalności portalu PIIB, zwłaszcza pod kątem upowszechniania bardzo przydatnych w pracy inżyniera informacji, korzystania przez okręgowe komisje kwalifikacyjne z systemu informatycznego SESZAT, administrowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB i wspierającego obsługę sesji egzaminacyjnych, oraz temat archiwizacji dokumentów ŚlOIIB przez zewnętrzną firmę, w szczególności zakresu archiwizacji oraz kosztów pozyskiwania dokumentów z zewnętrznego archiwum.

Na zakończenie spotkania Roman Karwowski podziękował opiekunowi częstochowskiej placówki oraz delegatom z obwodu wyborczego Częstochowa za pracę dla Izby. Również Waldemar Szleper przekazał podziękowanie delegatom za zaangażowanie i gościom za obecność.

 

Tekst Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony