All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodów katowickiego i sosnowieckiego 6.04.2021 r.

Z powodu pandemii koronawirusa po raz drugi w historii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa doroczne zjazdy delegatów odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - poprzez portal PIIB. W tym trybie nie ma jednak warunków do prowadzenia dyskusji zjazdowych, więc możliwość taką stworzono delegatom w Śląskiej OIIB przez organizowanie od 26 marca 2021 spotkań przedzjazdowych w formie wideokonferencji.

Kolejne spotkanie przedzjazdowe zorganizowano po przerwie świątecznej, 6 kwietnia 2021, dla delegatów obwodów nr 5 Katowice I, nr 6 Katowice II i nr 7 Sosnowiec. Uczestniczyły w nim 32 osoby, co stanowiło 50-procentową frekwencję. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak z obwodu Katowice I, opiekun katowickiej placówki, przy wsparciu sekretarz rady Ewy Dworskiej z obwodu Katowice II i przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztofa Ciesińskiego z obwodu Sosnowiec. Gośćmi spotkania byli przewodniczący rady Roman Karwowski i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

Poproszony o zabranie głosu przewodniczący rady przypomniał osoby, które odeszły od nas na zawsze w ostatnim czasie, wśród nich Edmunda Janica, skarbnika ŚlOIIB w bieżącej kadencji, Stefana Wójcika i Janusza Krasnowskiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć 10 delegatów V kadencji, wśród nich 7 delegatów z obwodów katowickiego i sosnowieckiego, oraz 128 członków ŚlOIIB.

Nawiązując do przekazanych delegatom wyprzedzająco materiałów zjazdowych Roman Karwowski omówił kilka tematów, które wpłynęły na dobrą ocenę minionego roku. Na podkreślenie zasługują liczny udział członków ŚlOIIB w szkoleniach, prawie dwukrotnie większy w porównaniu z rokiem 2019 - głównie dzięki szkoleniom online prowadzonym przez wszystkie OIIB na portalu PIIB, zwiększona liczba członków odwiedzających portal PIIB, stronę internetową i Facebook ŚlOIIB, szybsze docieranie do członków ŚlOIIB z pomocą finansową w czasie pandemii poprzez uproszczenie i przyspieszenie sposobu przyznawania tej pomocy, podpisanie porozumień o współpracy ŚlOIIB z dwiema politechnikami na Śląsku oraz bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, jak również sprawne przygotowania do kolejnej. Nadwyżka budżetowa, powstała skutkiem odwołania w 2020 roku w wyniku pandemii kilku wydarzeń organizowanych dla dużych grup osób, oraz część niewykorzystanej kwoty przeznaczonej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację i archiwizację w siedzibie Izby będą przedmiotem uchwał podejmowanych podczas zjazdu ŚlOIIB.

 

 

 

Ewa Dworska i Zuzanna Królicka przedstawiły zasady przeprowadzenia XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w dniach 19-22 kwietnia 2021 w trybie zdalnym, za pośrednictwem portalu PIIB. Otrzymane pocztą elektroniczną zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał należy potwierdzić, bowiem zgodnie z regulaminem to potwierdzenie jest warunkiem prawomocności zjazdu; w razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem ŚlOIIB.

Odnosząc się do planów na 2021 rok przewodniczący rady omówił przygotowania do dwóch ważnych wydarzeń, są to jubileusz 20-lecia ŚlOIIB w 2022 roku i Otwarty Dzień Inżyniera Budownictwa 25 września 2021. Ich organizacją zajmują się powołane w tym celu zespoły, a przewidywany fundusz związany z obchodami jubileuszu ŚlOIIB będzie przedstawiony do zatwierdzenia zjazdowi. Poinformował także o zadowalającym udziale członków ŚlOIIB (5,6 %) w anonimowej ankiecie dotyczącej działalności ŚlOIIB.

W czasie przeznaczonym na dyskusję poruszono m.in. temat przygotowania publikacji związanych z 20-leciem Izby, w szczególności braku dokumentacji fotograficznej ze zjazdu założycielskiego ŚlOIIB oraz skromnej ilości zdjęć z kolejnych zjazdów I kadencji. Stąd prośba do delegatów o przekazywanie do Izby wszelkich materiałów dotyczących wczesnych lat działalności ŚlOIIB, jak również z okresu tworzenia się naszego samorządu. Kolejny apel dotyczył udziału członków ŚlOIIB w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, który został przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB w odpowiedzi na wnioski zjazdowe i decyzją Krajowej Rady przekazany do pogłębionej dyskusji w okręgach. Informacja o wynikach dyskusji nad tym projektem, jak również nad projektem drugiej ustawy autorstwa KP-R, dotyczącej ułatwień w zakresie realizacji inwestycji liniowych, znajduje się na stronie internetowej PIIB w relacji z posiedzenia KR PIIB.

Na zakończenie spotkania Roman Karwowski podziękował prowadzącym oraz delegatom za pracę na rzecz Izby.

 

Tekst Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony