All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu gliwickiego 30.03.2021 r.

Delegaci z Obwodu Wyborczego nr 3 w Gliwicach stanowią najliczniejszą grupę wśród delegatów na zjazdy ŚlOIIB. W zebraniu przedzjazdowym, odbywającym się w formie wideokonferencji, uczestniczyło 25 spośród 41 delegatów, co stanowi frekwencję podobną do uzyskanej w obwodach w Rybniku i Bielsku-Białej.

Oprócz delegatów obwodu gliwickiego w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, sekretarz Ewa Dworska, dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka i pracownik biura Grzegorz Wasylowski, zajmujący się obsługą techniczną, oraz redaktor naczelna Informatora ŚlOIIB Maria Świerczyńska, przygotowująca relacje z zebrań przedzjazdowych. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego rady Tomasz Radziewski, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach.

Na początku zebrania przewodniczący rady przekazał bardzo przykrą wiadomość o zgonie wieczorem 29 marca 2021 Kolegi Edmunda Janica, skarbnika ŚlOIIB i delegata na zjazdy z obwodu częstochowskiego. Chwilą ciszy uczczono Jego pamięć oraz pamięć 10 delegatów wybranych na V kadencję (lata 2018-2022) i delegata w kadencjach I-III z obwodu gliwickiego - Tadeusza Lipińskiego.

Ewa Dworska i Zuzanna Królicka przedstawiły zasady przeprowadzenia XX Zjazdu ŚlOIIB w trybie zdalnym, za pośrednictwem portalu PIIB, w dniach 19-22 kwietnia 2021. 14 dni przed rozpoczęciem zjazdu delegaci otrzymają pocztą elektroniczną zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał oraz prośbą o potwierdzenie odbioru - zgodnie z regulaminem to potwierdzenie jest warunkiem prawomocności zjazdu; w razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem ŚlOIIB. E. Dworska poinformowała również o 2 projektach ustaw przygotowanych przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB i zaprezentowanych Krajowej Radzie podczas posiedzenia 10 marca 2021; informacja o wynikach dyskusji nad tymi projektami znajduje się na stronie internetowej PIIB w relacji z posiedzenia KR PIIB.

Roman Karwowski poruszył kilka tematów, które miały wpływ na pozytywną ocenę minionego roku. Na podkreślenie zasługują: prawie dwukrotnie większy udział członków ŚlOIIB w szkoleniach w porównaniu z rokiem 2019, głównie dzięki szkoleniom online prowadzonym przez wszystkie OIIB na portalu PIIB, zwiększona liczba członków odwiedzających portal PIIB, stronę internetową i Facebook ŚlOIIB, uproszczony i przyspieszony sposób przyznawania pomocy finansowej w czasie pandemii, podpisanie porozumień o współpracy ŚlOIIB z dwiema politechnikami na Śląsku i bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Nadwyżka budżetowa powstała z powodu odwołania w 2020 roku wydarzeń związanych z obecnością dużych grup osób oraz część niewykorzystanej kwoty przeznaczonej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację i archiwizację w siedzibie Izby będą przedmiotem uchwał podejmowanych podczas XX Zjazdu ŚlOIIB.

 

Odnosząc się do planów na 2021 rok przewodniczący rady przedstawił dwa ważne wydarzenia – dwudziestolecie ŚlOIIB i Otwarty Dzień Inżyniera Budownictwa 25 września 2021, których organizacją już zajmują się powołane w tym celu zespoły; przewidywany fundusz związany z obchodami jubileuszu ŚlOIIB będzie przedstawiony do zatwierdzenia zjazdowi. Poinformował także o odpowiedzi członków ŚlOIIB na anonimową ankietę dotyczącą działalności ŚlOIIB.

Podczas dyskusji podnoszno m.in. temat pomocy technicznej i sposobów jej udzielania, godzin przeprowadzania szkoleń, przekazywania informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących budownictwa i rozszerzenia konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny inżynier” o nowe kategorie. Sprawy dotykające naszych członków mogą być przedstawiane również w formie wniosków zjazdowych, które następnie rozpatrzy Rada ŚlOIIB.

Tomasz Radziewski przedstawiając plan pracy Placówki Terenowej w Gliwicach w 2021 roku odniósł się w szczególności do przewidzianych w najbliższym czasie szkoleń z cyklu „Spotkanie z ekspertem”, w formie telekonferencji, oraz planowanej zmiany siedziby biura gliwickiej placówki – propozycja lokalizacji biura na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej została przyjęta z dużym aplauzem.

Na zakończenie spotkania Roman Karwowski podziękował Tomaszowi Radziewskiemu, opiekunowi gliwickiej placówki, oraz delegatom z obwodu wyborczego Gliwice za pracę dla Izby i złożył wszystkim życzenia świąteczne.

 

Tekst Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony