All for Joomla All for Webmasters

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu bielskiego 29.03.2021 r.

Na kolejnym zebraniu przedzjazdowym odbywającym się w trybie zdalnym, w formie telekonferencji, spotkali się delegaci z Obwodu nr 1 w Bielsku -Białej. Spośród 32 delegatów wybranych na zjazdy ŚlOIIB z tego obwodu w spotkaniu brało udział 19 osób, wśród nich przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska, jako opiekun Placówki Terenowej w Bielsku-Białej. Oprócz delegatów z bielskiego obwodu w spotkaniu uczestniczyła sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska, dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka i redaktor naczelna Informatora ŚlOIIB Maria Świerczyńska, a obsługę techniczną prowadził pracownik Biura ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski.

Po przywitaniu uczestników spotkania Józef Kluska poprosił o zabranie głosu Romana Karwowskiego, który przypomniał o odejściu w tej kadencji z powodu zgonu 127 członków ŚlOIIB, wśród nich 9 delegatów na zjazdy ŚlOIIB. Nawiązując do przekazanych delegatom materiałów zjazdowych odniósł się w skrócie do kilku najważniejszych w minionym roku zagadnień, jak: doskonalenie zawodowe, w którym uczestniczyło ponad 8 tysięcy członków ŚlOIIB (w 2019 roku 4113 członków za kwotę o ponad 25% większą), zwiększenie liczby członków ŚlOIIB korzystających z programów i informacji dostępnych na portalu PIIB oraz odwiedzających stronę i Facebook ŚlOIIB, uproszczenie zasad udzielania pomocy finansowej, przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane, mimo utrudnień związanych z pandemią, oraz podpisanie porozumień o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską; w nieodległej przyszłości podobne porozumienie zostanie podpisane z rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią zamknięto 2020 rok nadwyżką budżetową, pozostała też część niewykorzystanej kwoty przyznanej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na archiwizację i klimatyzację w siedzibie ŚlOIIB. Rada ŚlOIIB proponuje zwiększyć fundusz przeznaczony na działalność na rzecz członków w 2021 roku po ustąpieniu pandemii, a uchwały w tej sprawie będą głosować delegaci podczas XX Zjazdu ŚlOIIB.

Zuzanna Królicka omówiła zasady przeprowadzenia XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, który odbędzie się od godz. 1100 19 kwietnia do godz. 1100 22 kwietnia 2021 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PIIB; delegaci otrzymają pocztą elektroniczną z 14-dniowym wyprzedzeniem zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał oraz zostaną poproszeni o potwierdzenie ich otrzymania, w razie pytań lub wątpliwości Biuro ŚlOIIB pozostaje do dyspozycji.

Ewa Dworska, członek Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, omówiła projekty dwóch ustaw przygotowanych przez tę komisję, z których projekt dotyczący wprowadzenia wykonawcy do Pb jako uczestnika procesu budowlanego zostanie przekazany do konsultacji w okręgach. Odniosła się także do innych dokumentów jakimi komisja zajmowała się w 2020 roku.

Podczas dyskusji poruszano temat wybranych przepisów Prawa budowlanego niekorzystnych dla inżynierów budownictwa oraz braki w znajomości Prawa budowlanego u niektórych członków Izby, interpretacji uprawnień budowlanych, zawartości biuletynu Informator ŚlOIIB, stworzenia w ramach Izby zespołu ds. seniorów, interesowano się także procedurą przeprowadzenia zjazdu i składania wniosków zjazdowych.

 

 

 

W części spotkania dotyczącej planów na 2021 rok przewodniczący rady poruszył temat 20-lecia ŚlOIIB, prezentując harmonogram działań i przewidywane koszty związanych z tym jubileuszem które będą przedstawione do dyskusji i zatwierdzenia na XX Zjeździe ŚlOIIB, Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa planowanego 25 września 2021 we wszystkich placówkach ŚlOIIB, koordynatorem działań związanych z organizacją tego wydarzenia jest Józef Kluska, oraz anonimowej ankiety dotyczącej działalności ŚlOIIB; wyniki ankiety zostaną wnikliwie przeanalizowane i zaprezentowane członkom Izby.

Na zakończenie spotkania Roman Karwowski podziękował delegatom z obwodu bielskiego za pracę na rzecz Izby i złożył życzenia świąteczne.

 

Tekst Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony