All for Joomla All for Webmasters

Zakończenie XXXVI sesji egzaminacyjnej w ŚlOIIB

12 marca 2021 zakończyły się egzaminy ustne XXXVI - jesiennej sesji egzaminacyjnej z 2020 roku. Decyzje o uprawnieniach budowlanych miały być wydawane 25 marca w siedzibie ŚlOIIB osobom, które zechcą odebrać je bezpośrednio, jednakże w związku z zaostrzeniem restrykcji sanitarnych ta możliwość została odwołana i decyzje zostaną niezwłocznie przesłane tradycyjną pocztą.

Przeprowadzenie w pierwszym kwartale 2021 roku, w dodatkowym terminie ustalonym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB, odwołanej w ubiegłym roku drugiej sesji egzaminacyjnej z 4 grudnia 2020, zostało umożliwione przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2316).

Zorganizowana przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB XXXVI sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 26 lutego 2021 egzaminem pisemnym, który odbył się w tym samym dniu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa. W Śląskiej OIIB egzamin pisemny przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przystąpiło do niego 268 osób spośród łącznej liczby 412 zakwalifikowanych kandydatów. Z wynikiem pozytywnym ukończyło egzamin pisemny 231 osób. Aby spełnić wymóg bezpiecznych odległości pomiędzy zdającymi, egzamin odbywał się w dwóch turach - o godzinie 9:00 (w 13 salach) i o godzinie 14:00 (w 9 salach) z zachowaniem dwumetrowego dystansu. Tego samego dnia egzamin ustny zdawała grupa osób, które we wcześniejszych sesjach zaliczyły egzamin pisemny.

Egzamin pisemny, podobnie jak później egzaminy ustne, przeprowadzono z zachowaniem specjalnych wytycznych ustalonych przez Główny Inspektorat Sanitarny i wszelkich przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym w tym przedsięwzięciu.

Egzaminy ustne XXXVI sesji egzaminacyjnej, do których przystąpiło 299 osób, przeprowadzono w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach w dniach 1,3,5,6,8,10,12 marca 2021.

 

W XXXVI sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 248 osób w następujących specjalnościach:

  • konstrukcyjno- budowlanej - 111 osób,
  • inżynieryjnej drogowej - 35 osób,
  • inżynieryjnej mostowej - 7 osób,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej – 3 osoby,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 8 osób,
  • inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 6 osób,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 50 osób,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 24 osoby,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 4 osoby.

 

W związku z koniecznością zachowania odstępu 3 miesięcy pomiędzy sesjami egzaminacyjnymi, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła termin rozpoczęcia XXXVII sesji, sesji wiosennej, na 28 maja 2021.

 

Tekst Maria Świerczyńska

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

 

faq


Początek strony