Wydrukuj tę stronę

Normy PKN - Komunikat

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  przypomina, że każdy członek izby korzystający z udostępnianych przez samorząd zawodowy Polskich Norm , jest zobowiązany do przestrzegania warunków znajdujących w stopce oraz na stronie tytułowej każdej z Polskich Norm, iż:

„Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i rozpowszechnianie Polskich Norm na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność.

Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Wobec powyższego żadna część normy nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, pod rygorem skutków prawnych.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)