Wydrukuj tę stronę

Komunikat - Wydawanie Decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

K O M U N I K A T

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że
dla osób które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane
w I Sesji egzaminacyjnej 2018 r.

decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych będą wydawane
w dniach od 18.06 do 6.07.2018r. w godzinach pracy biura ŚlOIIB w pokoju 203

Po tym terminie decyzje zostaną przesłane drogą pocztową.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Franciszek Buszka

Oceń ten artykuł
(2 głosów)