All for Joomla All for Webmasters

XVII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy ŚlOIIB

W dniu 21 kwietnia 2018 obradował w Katowicach - przy 92-procentowej frekwencji - XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci podsumowali pracę w ubiegłym roku i kończącą się IV kadencję oraz wybrali władze ŚlOIIB na kolejną kadencję, tj. na lata 2018-2022.

Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, witając przybyłych 195 delegatów, spośród 212 uprawnionych do głosowania, oraz gości Zjazdu - prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego i wiceprezesa Stefana Czarnieckiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionym roku. Następnie delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: 5-osobową Komisję Mandatową, 8-osobową Komisję Wyborczą, 10-osobową Komisję Skrutacyjną i 7-osobową Komisję Uchwał i Wniosków. W Prezydium Zjazdu pracowali: przewodniczący Edmund Janic, zastępcy przewodniczącego Danuta Bochyńska-Podloch i Józef Bułka oraz sekretarz Urszula Kallik i 4 zastępców sekretarza: Bożena Bujoczek, Wojciech Burda, Bożenna Janusik i Piotr Hieronim Spiżewski.


W części oficjalnej przewodniczący Zjazdu poinformował o przyznanych delegatom ŚlOIIB Odznakach Honorowych PIIB, które wręczał prezes A. R. Dobrucki. Złote Honorowe Odznaki otrzymali Grzegorz Bojanowski, Leszek Eder i Maria Hanak, a Srebrne Odznaki – Ewa Latos i Joanna Then-Adamus. Poproszony o zabranie głosu prezes KR PIIB podziękował za zaproszenie i pogratulował wyróżnionym. W swoim wystąpieniu stwierdził, że reprezentowanie środowiska inżynierów budownictwa jest zaszczytem, ale przede wszystkim szczególnym obowiązkiem – trzeba mieć świadomość czym jest samorząd, jakie są społeczne oczekiwania względem niego i jego zadania. Zwrócił uwagę na potrzebę stabilności i prawdziwe docenienie naszego zawodu oraz podnoszenie jego prestiżu, w szczególności w związku z ogłoszeniem bieżącego roku Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Dziękując za finansowe wsparcie ze strony ŚlOIIB przedstawił przebieg prac związanych z przebudową i modernizacja obiektu przy ul. Kijowskiej w Warszawie, zakupionego na siedzibę PIIB. Na zakończenie życzył delegatom odważnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów z myślą o przyszłości całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili tylko skrótowo swoje sprawozdania. Dzięki rozesłaniu z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych była możliwość wnikliwego odniesienia się do nich na spotkaniach przedzjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych. Jak wynika z przedłożonych delegatom materiałów, wszystkie wybrane na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym organy statutowe i biuro działały sprawnie obsługując prawie 13 tysięcy czynnych członków ŚlOIIB. Podziw i szacunek budzi poświęcenie i ogrom pracy wykonanej przez koleżanki i kolegów od momentu utworzenia samorządu zawodowego przed 16 laty - stwierdził w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Niezmiennie staramy się dbać o to, by nigdy nie zawieźć zaufania jakim społeczeństwo obdarzyło nasz zawód, dlatego należyte wypełnianie obowiązków i doskonalenie zawodowe będą zawsze traktowane priorytetowo. Podejmowane przez lata działania i zaangażowanie na rzecz środowiska zawodowego i otoczenia społeczno-gospodarczego pokazują, że dobrze sobie radzimy jako Izba. Dowodem na społeczną akceptacją tej działalności było przyznanie Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w styczniu br. przez reprezentującą środowisko śląskie Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji Platynowego Lauru. Nawiązując do wyborów podkreślił, że wiążą się one z ważnymi decyzjami dla przyszłości naszej Izby. (…) Dzisiejszy Zjazd kończy IV kadencję i drugą kadencję mojej pracy na stanowisku przewodniczącego Rady. Był to dla mnie czas niezwykły, pełen wyzwań, nauki i kontaktów z ludźmi - stwierdził na koniec Franciszek Buszka - dziękując za współpracę, zrozumienie, pomoc i każde dobre słowo. Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, Zasady gospodarki finansowej i budżet na 2018 rok, Ramowy program działania ŚlOIIB na lata 2018-2022 rok oraz udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za rok 2017.

W kolejnej części Zjazdu wybierano przewodniczących i członków 5 organów statutowych ŚlOIIB oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Przed każdym wyborem na przewodniczącego organu odbywała się prezentacja osób kandydujących do tej funkcji.

Na stanowisko przewodniczącego Rady ŚlOIIB wpłynęły 2 kandydatury: Romana Karwowskiego i Piotra Szatkowskiego. Każdy z kandydatów, oprócz krótkiej charakterystyki doświadczeń w zawodzie i dotychczasowych działań na rzecz samorządu, przedstawił swoją koncepcję pracy na tym stanowisku. W głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady ŚlOIIB został wybrany Roman Karwowski. Dziękując za wybór zapewnił, że uczyni wszystko by nie zawieźć delegatów, którzy oddali na niego swój głos, a tych którzy na niego nie głosowali chce przez swoje działania również do siebie przekonać. Jako przewodniczący Rady będzie słuchał każdego, kto ma ciekawe propozycje dla Izby i chce pracować na rzecz jej członków - dotyczy to również osób, którym nie uda się dostać do poszczególnych w organów. Na zakończenie dodał: Chińskie przysłowie mówi – 1000-kilometrowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Moja podróż będzie trwała około 1460 dni. Zrobiłem dzisiaj pierwszy krok. Dołożę wszelkich starań, aby następne były tylko w dobrym kierunku i z pożytkiem dla naszej Izby.

Kandydatami na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej były 4 osoby: Elżbieta Bryła-Kluczny, Kazimierz Janocha, Marek Karnowski i Krystyna Trojan. W pierwszym głosowaniu żadna z nich nie zdobyła wymaganej większości. W drugim głosowaniu przewodniczącą OKR została wybrana Elżbieta Bryła-Kluczny.

Na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej kandydowały także 4 osoby: Franciszek Buszka, Jarosław Paluszyński, Jan Spychała i Piotr Wyrwas. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, natomiast w drugiej turze na przewodniczącego OKK wybrano Franciszka Buszkę.

Również na stanowisko przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego kandydowały 4 osoby: Krzysztof Ciesiński, Mikołaj Hardek, Stanisław Karpiński i Krystyna Kieres. W drugiej turze przewodniczącym OSD został wybrany Krzysztof Ciesiński; tę funkcje pełnił również w I i II kadencji ŚlOIIB.

Na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora kandydowali Grzegorz Bojanowski i Elżbieta Godzieszka, która w pierwszym głosowaniu zdobyła wymaganą większość głosów.

     
Roman Karwowski      
Elżbieta Bryła - Kluczny Franciszek Buszka Krzysztof Ciesiński Elżbieta Godzieszka

Następnie delegaci wybrali 29 członków Rady ŚlOIIB, 6 członków OKR, 18 członków OKK, 16 członków OSD, 8 członków zespołu OKOZ i 22 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Wszystkie wymienione wybory zostały przyjęte przez Zjazd stosownymi uchwałami.

Delegaci przyjęli również uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Stefanowi Czarnieckiemu, który dziękując za to wyróżnienie powiedział, że traktuje je jako dowód uznania dla dotychczasowej działalności na rzecz ŚlOIIB i PIIB.

Końcowym punktem obrad było przedstawienie Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie w tej sprawie uchwały. Do KUiW wpłynęło 39 uchwał i 19 wniosków. Zgodnie z ostatnią uchwałą Zjazdu wszystkie wnioski zostaną skierowane do szczegółowego rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady ŚlOIIB.

 

Maria Świerczyńska

 

 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
23
24
30
31

Media

 

 

 

 

 

Początek strony