All for Joomla All for Webmasters

24-25.06.2016 XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Podczas obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w Warszawie delegaci podsumowali działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2015 roku oraz brali udział w ważnej debacie nt. „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”.

W Zjeździe uczestniczyło 184 spośród 201 delegatów reprezentujących ponad 115 tysięczną rzeszę członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Na zjazd przybyli również zaproszeni goście, wśród nich m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury Tomasz Żuchowski, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Po wyborze przewodniczącego Zjazdu - Stanisława Karczmarczyka oraz prezydium i komisji zjazdowych, odbyła się część problemowa XV Zjazdu na temat „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?” Przygotowanie do debaty stanowił materiał rozesłany delegatom przed Zjazdem. Przybliżyli go do dyskusji autorzy poszczególnych rozdziałów. Debata dotyczyła różnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, jak: uwarunkowania prawne, ekonomiczne, kształcenie kadr oraz znaczenie samorządu zawodowego. Podsumowaniem debaty było sformułowanie „Stanowiska XV Krajowego Zjazdu PIIB w sprawie wykonywania zawodu inżyniera budownictwa”. W pierwszym dniu obrad delegaci ocenili również działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2015 roku, przyjmując sprawozdania przewodniczących wszystkich krajowych organów statutowych oraz udzielając absolutorium Krajowej Radzie PIIB. Przyjęli także budżet na 2017 rok. W drugim dniu obrad XV Zjazdu PIIB odbyła się uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB osobom wyróżniającym się w pracach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Odbyła się również dyskusja na temat wniosków, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków, zakończona przyjęciem sprawozdania przewodniczącego KUiW.

Stanowisko przyjęte na XV Krajowym Zjeździe PIIB w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa - Otwórz

 

Materiał filmowy z pierwszego dnia obrad XV Krajowego Zjazdu PIIB, dotyczący części problemowej „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa” zrealizowany przez Telewizję internetową DOIIB. - Otwórz

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

 

faq


Początek strony